งานแถลงข่าวกรณีศึกษา “สสส. และความคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”

featured

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานแถลงข่าวผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) กรณีศึกษา “สสส. และความคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท

Shares:
QR Code :
QR Code