งานเสวนา Digital Wellness Forum

featured

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และองค์กรต่างๆ จัดงานเสวนา Digital Wellness Forum โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code