งานเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

featured

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเวที “ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556” พลังพลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ สร้างการเรียนรู้ให้เป็นเครื่องมือสร้างพลเมือง สร้างพลเมืองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน สร้างผลกระทบ คือ รูปธรรมของ “ความสุข” สร้าง 10 กระทบ 100 เป็นกระบวนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้น่าอยู่ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code