งานเปิดตัว “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” FM 105 MHz.

 งานเปิดตัว “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” FM 105 MHz.

             สาทิตย์นำทีม กรมประชาสัมพันธ์ จับมือ สสส., ส.ส.ท. และเครือข่ายเด็กและครอบครัว เปิด “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว”  fm 105 mhz. ให้เป็นคลื่นการเรียนรู้ที่ปลอดโฆษณาแห่งแรกของประเทศ

 

              รัฐบาลเปิดสถานีวิทยุ 24 ชั่วโมง เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยปราศจากโฆษณา เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

 

งานเปิดตัว “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” FM 105 MHz.              เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำทีมเปิดตัวสถานีวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว fm 105 mhz. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและมีนโยบายในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก โดยมีพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะพื้นที่สื่อ โดยเริ่มจากการทำให้สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ คือ fm 105 mhz. เป็นสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ที่ปราศจากโฆษณาขึ้นเป็นสถานีแรกของประเทศไทย และจะมุ่งพัฒนาสื่อของรัฐให้มีพื้นที่ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัวต่อไป

 

              นายเผชิญ  ขำโพธิ์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า  กรมประชาฯ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยพัฒนาโครงการ “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่สื่อวิทยุสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยยึดหลักการสื่อสาธารณะปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเริ่มทดลองออกอากาศ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 และจะเริ่มออกอากาศเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

งานเปิดตัว “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” FM 105 MHz.  งานเปิดตัว “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” FM 105 MHz.  งานเปิดตัว “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” FM 105 MHz.

               รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐ  จากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศวาระเด็กแห่งชาติ เรื่อง”พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก” โดยเฉพาะพื้นที่ทางความคิด พื้นที่ทางสื่อ ในขณะที่คลื่น fm 105 mhz. รูปแบบและเนื้อหารายการที่ออกอากาศทาง “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” มุ่งตอบสนองการสร้างเสริมสุขภาวะของกลุ่มผู้ฟังทุกวัย ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มรายการสำหรับเด็ก เช่น รายการ “จันทร์เจ้าขา” ส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ด้วยนิทาน เป็นรายการสำหรับเด็กวัย 2-5 ปี รายการ “รถด่วนขบวนเพลง ปู๊น…ปู๊น” รายการเพลงเด็ก เป็นรายการสำหรับเด็กวัย 2-5 ปี และรายการ “ขบวนการล้านความคิด” ส่งเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรู้ เป็นรายการสำหรับเด็กวัย 6-12 ปี เป็นต้น ด้วยเนื้อหาและการนำเสนอที่สร้างสรรค์ทำให้รายการทาง “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” เป็นรายการที่สามารถรับฟังกันได้ทั้งครอบครัว โดยเน้นรูปแบบรายการที่หลากหลาย มีทั้งรายการเพลงวัยรุ่น เพลงสำหรับเด็ก นิทาน วรรณกรรม คุ้มครองผู้บริโภค ข่าวสาร และสาระอื่นๆ

งานเปิดตัว “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” FM 105 MHz. 

               “คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว” วางตำแหน่งของสถานีให้เป็นทางเลือกของผู้ฟังวิทยุที่ต้องการรับฟังรายการที่แตกต่างจากสถานีวิทยุอื่นๆ ทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ดังคำขวัญ “คลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์” และมุ่งประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ วิทยุไทยฯ จะเปิดให้ดาวน์โหลดรายการย้อนหลังได้ที่ www.radiothai.fm โดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของความเป็นวิทยุสาธารณะอย่างแท้จริง นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ ผู้จัดการโครงการวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว กล่าว

 

              โดยองค์กรทั้งหมดยังได้ร่วมกันลงนาม ประกาศความร่วมมือ ส่งเสริมพื้นที่สื่อวิทยุสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ในสื่อวิทยุ ให้เป็นคลื่นสาธารณะสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการอุดหนุนจากรัฐ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

update 18-05-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

Shares:
QR Code :
QR Code