งานเปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล

featured

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) เปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/KKYWtR

Shares:
QR Code :
QR Code