งานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 17

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


งานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 17 thaihealth


เทศบาลเมืองปัตตานี ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 17 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ภาค 2”


นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี แถลงถึงการเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 17 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ภาค 2” โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองปัตตานี พาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี และกำหนดพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด


งานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 17 thaihealth


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม จากร้านอาหารปลอดภัย ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste การจำหน่ายไก่ฆอและ อาหารทะเล ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง การจำหน่าย ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ซึ่งร้านค้าภายในงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้จากชานอ้อย ใบตอง และสำหรับผู้ที่นำภาชนะมาใส่อาหารเอง เช่น ปิ่นโต แก้วน้ำ ถุงผ้า ฯลฯ จะได้รับส่วนลดในการซื้ออาหารจากร้านค้า อีกด้วย นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัด ยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การตรวจคุณภาพอาหาร จัดโซนรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และไร้แอลกอฮอล์ มีบริการนวดแพทย์แผนไทย


งานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 17 thaihealth


สำหรับกิจกรรมบนเวที มีการแสดงดนตรี การแสดงของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ การโชว์เต้นบาสโลบ จากอำเภอเมืองปัตตานี การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด การประกวดเต้นประกอบเพลงระดับอนุบาล การแข่งขันส้มตำลีลาระดับประถมศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไป มีการแข่งขันเชพกระทะเหล็กเมนูแกงส้ม เมนูยำผลไม้ และการรังสรรค์เมนูจากไก่ฆอและ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมชม ช้อป ชิม แชะ ซื้ออาหารและสินค้าต่าง ๆ ภายในงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 17 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ภาค 2” ตลอด 5 วัน 5 คืน ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี

Shares:
QR Code :
QR Code