งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

featured

ภาพบรรยากาศ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “กาล-ละเล่น (ละอ่อนย้อนวัย)” ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 13 มกราคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/pdwrNz

Shares:
QR Code :
QR Code