งานวันต่อต้านยาเสพติดและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557

featured

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นตัวแทนสำนักฯ รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติด ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/HUIsTV

Shares:
QR Code :
QR Code