งานรับรางวัลฐานันดร ๔ ทองคำ (เมืองใจดี) ม.รังสิต

featured

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ คุณวิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ ได้รับรางวัล “ฐานันดร ๔ ทองคำ” รางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ผลิตผลงานสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน มีความกล้าหาญ เป็นแบบอย่างในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรม ตลอดจนชี้นำสังคมก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ