งานรวมพล คนปฏิญานตน งดเหล้า เข้าพรรษา

featured

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขบวนรถ 556 คัน ขบวนนักวิ่ง 2,000 คน ร่วมกันจัดงานรวมพล คนปฏิญานตน งดเหล้า เข้าพรรษาขึ้น เพื่อเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศงดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา ร่วมทำความดีเพื่อตนเอง ครอบครัว และถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code