งานรวมพลครอบครัวนมแม่ออนไลน์ เรื่อง นมแม่ครบวงจร เรียนรู้จากแม่สู่แม่

featured

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดงานรวมพลครอบครัวนมแม่ออนไลน์ เรื่อง นมแม่ครบวงจร เรียนรู้จากแม่สู่แม่ขึ้น ภายในงานมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อม workshop ที่มีประโยชน์สำหรับคุณแม่ และลูกน้อย เรียนรู้โลกไซเบอร์ว่ายังมีมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้นจริง เต็มไปด้วยผองเพื่อนที่เป็นกำลังใจ พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับคุณ เพื่อช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่โดดเดี่ยวและได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้อง

Shares:
QR Code :
QR Code