งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

featured

มื่อวันที่ 18 -28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาร่วมจัดกิจกรรมบูธหวานซ่อนโรค ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code