งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น พลังเด็กเปลี่ยนโลก

featured

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2556 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)อุบลราชธานี นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มรภ.อุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด: อุบลราชธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/PqZExX

Shares:
QR Code :
QR Code