งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น สู่เมืองแห่งการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน

featured

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในพิธีเปิด งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น สู่เมืองแห่งการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน “คืนความสุขให้เยาวชน” ว่า จากการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา พบว่าเด็กและเยาวชนสุ่มเสี่ยงกับการเกิดพฤติกรรมด้านลบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/AiyHYY

Shares:
QR Code :
QR Code