งานมหกรรมกีฬามหามงคล 2556

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมงานมหกรรมกีฬามหามงคล ประจำปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลที่ 5 พฤษภาคมนี้ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ ท้องสนามหลวง

Shares:
QR Code :
QR Code