งานปลุกพลังเปลี่ยนไทย เกียร์ 1

featured

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ABC ชั้น 6 โรงแรม สยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานประชุม “ปลุกพลังเปลี่ยนไทย เกียร์ 1” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านมาและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนและหนุนเสริมโครงการต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code