งานประชุม Global Conference on Alcohol Policy

กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก เครือข่ายนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก(global alcohol policy alliance-gapa)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม global conference on alcohol policy ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับนโยบายและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับโลก โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในหัวข้อ “from the global alcohol strategy to national local action” ซึ่งการประชุมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภาควิชาการ ภาคนโยบาย และภาคประชาสังคม ได้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ในระดับโลก อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาเครือข่ายระดับโลกอย่างแท้จริง และนำไปสู่การหารือความเป็นไปได้ในการลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับโลกร่วมกันด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมได้จาก www.gapc2011.com
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ