งานประชุมระดมแนวคิด “การพัฒนาตัวชี้วัดวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย”

featured

งานประชุมระดมแนวคิด “การพัฒนาตัวชี้วัดวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย” เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดวัฒนธรรมการอ่านให้เหมาะสม ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ในการติดตามสถานการณ์วัฒนธรรมการอ่านของประเทศ นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน เพื่อเกิดสังคมสุขภาวะ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code