งานประชุมจิตอาสานานาชาติ ครั้งที่ 2

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


งานประชุมจิตอาสานานาชาติ ครั้งที่ 2 thaihealth


งานประชุมจิตอาสานานาชาติ ครั้งที่ 2


โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา ผู้นำจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้แทนเครือข่ายจิตอาสา ส่งมอบรายงานจิตอาสาประเทศไทยสองภาษาให้กับสมาคมส่งเสริมอาสานานาชาติ ในงานประชุมจิตอาสานานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ ตึกประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

Shares:
QR Code :
QR Code