งานดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองร่างกายจิตใจได้อย่างไร

featured

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมกับ SOOK สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ จัดกิจกรรม “ดนตรี” มีผลต่อการพัฒนาสมอง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ได้อย่างไร? โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสมองเป็น 2 เท่า

Shares:
QR Code :
QR Code