งดไปสถานที่เสี่ยง ไม่เดินทางข้ามจังหวัด ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : กรมควบคุมโรค


งดไปสถานที่เสี่ยง ไม่เดินทางข้ามจังหวัด ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชน งดไปสถานที่เสี่ยง ไม่เดินทางข้ามจังหวัด ไม่ไปต่างประเทศ หากสงสัยให้รีบตรวจ ATK เมื่อพบผลบวกแจ้งสายด่วน 1330


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อัพเดทสถานการณ์โรคโควิด-19 และสายพันธุ์โอมิครอน ว่า ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มค่อนข้างมาก กระจายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเกิดจากช่วงเทศกาลมีการรวมตัวกันทำกิจกรรม อีกทั้งไปในสถานที่เสี่ยงอย่างร้านอาหารกึ่งผับทำให้เกิดคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่  


มีการประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้แจ้งยกระดับการเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ต้องขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้ หลีกเลี่ยงการไปสถานที่เสี่ยง เช่น ระบบระบายอากาศไม่ดี คนอยู่อย่างแออัด มีการดื่มสุรา งดการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะการรวมตัวกันที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย งดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น งดเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็น ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับมาก็ต้องกักตัว อีกทั้งเน้นการ Work From Home หรือถ้าต้องกลับไปทำงานควรตรวจ ATK (Antigen Test Kit) อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน รวมถึงเน้นมาตรการ VUCA 1.ฉีดวัคซีน 2.ดูแลตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล 3.สถานประกอบการต้องยึดหลัก COVID Free Setting และ 4.ตรวจ ATK คัดกรองเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการปรับพื้นที่สี หรือมาตรการต่าง ๆ ต่อไป


สำหรับอาการของผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนจะมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ไอไข้น้อยหรือไม่มี หากสงสัยให้ตรวจ ATK เมื่อพบผลเป็นบวกขอให้ติดต่อสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อลงทะเบียน รับยา อุปกรณ์ ซึ่งจะมีผู้ติดตามอาการป่วยขณะดูแลรักษาแยกกักที่บ้าน 10 วัน (Home Isolation) โดยเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะคงอยู่ไม่นาน ถ้าประชาชนร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code