งดเหล้าตะวันออก รุกบูรณาการรัฐ-ประชาคมคุมน้ำเมา

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี(สคร.3 ชลบุรี) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก นำโดย นางสาวเพ็ญนภา หัสรังค์ และนายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว ลงพื้นที่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแอลกอฮอล์และยาสูบ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการและนครนายก 

งดเหล้าตะวันออก รุกบูรณาการรัฐ-ประชาคมคุมน้ำเมา

นางสุภาพร พุทธรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคร.3 ชลบุรี จนท.กลุ่มพัฒนาภีเครือข่าย นิติกร และผู้แทนตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันประชุมติดตามความเคลื่อนไหวงานในพื้นที่เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาคม เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เฝ้าระวังการละเมิด พ.ร.บ.ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนติดตาม การส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ การมีทีมกลางลงพื้นที่ออกตรวจเฉพาะกิจ ฯลฯ โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังต่อไป
 

เรื่อง: เพ็ญนภา หัสรังค์
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก

 

Shares:
QR Code :
QR Code