ค่ายครอบครัวอบอุ่น กระบวนการเสริมพลังความเข้มแข็งครอบครัว

จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์แก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กองทุนสุขภาพตำบลพระลับ เทศบาลตำบลพระลับ และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรม “ค่ายครอบครัวอบอุ่น” จำนวน 2 รุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนงดเหล้าบุหรี่ พร้อมครอบครัว ในพื้นที่ตำบลพระลับ จำนวน 84 ครอบครัว 

ค่ายครอบครัวอบอุ่น กระบวนการเสริมพลังความเข้มแข็งครอบครัว ค่ายครอบครัวอบอุ่น กระบวนการเสริมพลังความเข้มแข็งครอบครัว

วัตถุประสงค์ในการจัดค่าย ก็เพื่อให้เป็นเวทีแสดงออกของเด็กเยาวชนและครอบครัว ได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเกี่ยวกับการดื่มและสูบของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผลกระทบจากการดื่มและสูบที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆ ญาติ ชุมชน และสังคม และร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขโดยความร่วมมือกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างยั่งยืน 

ค่ายครอบครัวอบอุ่น กระบวนการเสริมพลังความเข้มแข็งครอบครัว ค่ายครอบครัวอบอุ่น กระบวนการเสริมพลังความเข้มแข็งครอบครัว

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำงดเหล้าและบุหรี่ตำบลพระลับ ให้มีความเข้มแข็งอีกด้วย ทั้งนี้ครอบครัวที่ผ่านการอบรมแล้ว จะเป็นตัวอย่างครอบครัวเลิกเหล้าตลอดชีวิตที่มีความอบอุ่น ทำความดีถวายในหลวงเนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา และกำหนดจะจัดพิธีประกาศครอบครัวเลิกเหล้าตลอดชีวิตให้ทันในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่จะถึงนี้

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ