ค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ "พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี"

featured

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนป่าแดง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (ค่าย) “พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2556 โดยมีเด็กและเยาวชนตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายตำบลสุขภาวะ 137 แห่ง จากทั่วประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหล่อหลอมสร้างความเป็นพลเมืองที่เป็นพละกำลังของชุมชนและของสังคม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในทุกด้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ts5z2S

Shares:
QR Code :
QR Code