“คู่อริ” สุดยอดโฆษณารณรงค์งดสูบบุหรี่ฝีมือเยาวชน

สสส.เปิดตัว “คู่อริ” เป็นสุดยอดภาพยนตร์โฆษณารณรงค์งดสูบบุหรี่ ผีมือเยาวชน ชี้ไอเดียดี พร้อมใช้ฉายเพื่อรณรงค์จริงทั่วประเทศ

“คู่อริ” สุดยอดโฆษณารณรงค์งดสูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือโครงการ “ปิ๊งส์” แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีประกาศผลภาพยนตร์โฆษณารณรงค์งดสูบบุหรี่ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่” ที่โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จากการวิจัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดบุหรี่ 3 แสนกว่าคน และมีเยาวชนอายุ  18 – 24 ปี ติดบุหรี่กว่า 1 ล้านหกแสนคน ในแต่ละปี มีเยาวชนเสพติดบุหรี่ใหม่และกลายเป็นผู้ที่ต้องสูบบุหรี่เป็นประจำ 100,000 ถึง 150,000 คน และในด้านการดื่มสุรา สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการสำรวจข้อมูลการดื่มสุราในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเด็กไทย 619,311 คน เคยใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

บริษัทบุหรี่และเหล้าได้พยายามสร้างภาพ เพื่อลดทอนกระแสการรณรงค์ควบคุมยาสูบและสุรา โดยใช้ทุนมูลค่าหลายร้อยล้านบาท เพื่อทำในสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรม “เพื่อสังคม” หรือ “คืนกำไรให้สังคม” การผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์ให้คนงดสูบบุหรี่จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้คนหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น แต่ที่ผ่านมามีแต่ผู้ใหญ่เป็นผู้ผลิตแทบทั้งสิ้น ครั้งนี้จึงมีการเปิดกว้างให้กับเยาวชนเป็นผู้คิดและผลิตภาพยนตร์โฆษณาขึ้นมาด้วยตัวเองบ้าง เพราะความเชื่อที่ว่า “เด็กบอกหรือสื่อสารกันเองนั้นจะเป็นการสื่อสารที่ตรงประเด็นตรงจุดมากกว่า” นั่นเอง

นายดนัย หวังบุญชัย ด้านนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมามีการสำรวจพบว่าเด็กไทยเสี่ยงติดบุหรี่ใหม่เพิ่มขึ้นโดย 1 ใน 10 ของผู้เริ่มสูบมีอายุต่ำกว่า 10 ขวบ และ 2 ใน 3 ของคนที่สูบบุหรี่จะติดบุหรี่ไปแล้ว ทำให้ผู้ที่สูบมีอายุลดลงเรื่อยๆ การผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ให้ “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่” จึงน่าจะทำให้ปัญหาเรื่องนี้ลดลงได้ และจากการเปิดรับนำเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปงดบุหรี่นั้นมีผู้ส่งผลงานเข้ามาจำนวนมากแต่มีเพียง 10 ทีมเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ในครั้งนี้ นั่นก็คือ 1.ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องบะหมี่ โดยทีมเฟี้ยว จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2.เรื่องสูบบุหรี่…ดี? โดยทีมi-ya จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3.เรื่องคู่อริ โดยทีมd.i.m. จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4. เรื่องคิดไปเอง ว่ามันช่วย โดยทีมมีพอดี !! จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

ชนะเลิศ เรื่องคู่อริ โดยทีมd.i.m. จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชนะเลิศ เรื่องคู่อริ โดยทีม d.i.m. จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5.เรื่อง like โดยทีมzoo pavilion and factory movie จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 6.เรื่องbroken heart โดยทีมthinkative จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  7.เรื่องยมฑูต โดยทีมmangosteen production จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 8.เรื่องสวยไม่สูบ โดยทีมพ่อใหญ่ จอมพลัง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9.เรื่องเชย โดยทีมม่วนใจ๋ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ 10.เรื่องต่อลมหายใจ โดยทีมแถม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมพ่อใหญ่ จอมพลัง จาก ม.เชียงใหม่, ม.กรุงเทพ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมพ่อใหญ่ จอมพลัง จาก ม.เชียงใหม่, ม.กรุงเทพ

“ทั้ง 10 ผลงานนี้เป็นผลงานที่น่าสนใจแต่มีเพียง 4 เรื่องเท่านั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้โดยผู้ที่คว้ารางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งเป็นรางวัลที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตผ่านทาง www.pings.in.th และภายในงานก่อนตัดสินได้แก่ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องต่อลมหายใจ โดยทีมแถม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยขวัญใจมหาชนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องbroken heart โดยทีมthinkative จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมthinkative จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมthinkative จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องสวยไม่สูบ โดยทีมพ่อใหญ่ จอมพลัง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส่วนผู้ที่คว้าสุดยอดผลงานภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ในโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่” ในครั้งนี้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ เรื่องคู่อริ โดยทีมd.i.m. จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นั่นเอง” นายดนัย หวังบุญชัย กล่าว

ขวัญใจมหาชน ทีมแถม จาก ม.ราชภัฎจันทรเกษม

ขวัญใจมหาชน ทีมแถม จาก ม.ราชภัฎจันทรเกษม

ทั้งนี้ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. กล่าวเสริมอีกว่า ทั้ง 10 ผลงานนี้มีความโดดเด่นแตกต่างกัน มีหลายเรื่องที่ทำได้ดี มีการผลิตที่น่าสนใจ สามารถเล่าและถ่ายทอดออกมาได้สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์ สด ใหม่ สามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ได้อย่างชัดเจน ส่วนเรื่องการตัดต่อและลำดับภาพถือว่าสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักโฆษณามืออาชีพได้ในอนาคตได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมผลงานทั้ง 10 เรื่องนี้ผ่านทางสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ เคเบิลทีวี เว็บไซต์ และช่องทางสื่อต่างๆ ที่ สสส. มีได้เร็วๆ นี้

“สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่คนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับ ปิ๊งส์ สสส. ในปีนี้ แต่สนใจที่จะก้าวเข้ามาทำกิจกรรมดีดีร่วมกับ สสส. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ได้ที่ www.pings.in.th สสส. ยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ความคิดเล็กๆ ก้าวเข้ามาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต” ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ