คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2565)

เดินทางเข้าสู่ครึ่งปีหลัง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง เมื่อประชาชนที่ได้รับวัคซีนอยู่ในอัตราที่สูง มีภูมิคุ้มกันทั้งจากการฉีดวัคซีน และการติดเชื้อตามธรรมชาติ ความรุนแรงของเชื้อที่ลดลง ทำให้อัตราการเจ็บป่วยรุนแรงลดลง จน โควิด -19 กำลังจะกลายเป็น “โรคประจำถิ่น” หรือพ้นจากภาวะการระบาดหนักในไม่ช้า

อย่างไรก็ตาม จากการเกิดโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่ายขึ้นกว่าสายพันธุ์เดิม และจากแนวโน้มของหลายประเทศทางยุโรปที่มีอัตราการติดเชื้อและผู้มีอาการหนักสูงขึ้นบ้าง ประกอบกับในเดือนกรกฎาคมนี้ ประเทศไทยมีวันหยุดยาวมาก ทำให้ในช่วงต้นนี้เรายังคงต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่เผชิญในภาวะที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมจากรัฐ

การเตรียมตัว “พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน” พร้อมรับมือ เมื่อ โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น ถือเป็นเรื่องจำเป็น เพราะโควิดยังไม่ได้หายไปไหน ยังคงอยู่ในสังคมและการใช้ชีวิต การที่เราปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเสี่ยงของโรค จึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอีกครั้ง

อีกประเด็นในเดือนกรกฎาคม มีวันสำคัญ คือ วันเข้าพรรษา ซึ่ง สสส. ได้ทำกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลได้ประกาศเป็น วันงดสุราแห่งชาติ

วันนี้และตลอดช่วงเข้าพรรษาจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญของการรณรงค์เพื่อลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่แม้จะเป็นหนึ่งในสารเสพติดที่ถูกกฏหมาย แต่ก็มีผลกระทบทางลบจากการบริโภคต่อบุคคลและสังคมอย่างมาก การมีกฎหมายกำกับควบคุม และการรณรงค์สร้างความเข้าใจ และตระหนักในพิษภัยจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยในสังคม

โดยในปีนี้ สสส. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค และ กรมการปกครอง ในการรณรงค์ร่วมกันผ่านแนวคิด งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล “ซูเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้า” ลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ อบายมุข เพื่อสร้างสุขให้สังคม ตนเอง ครอบครัว โดยจะดำเนินการสนับสนุนสื่อการรณรงค์ต่าง ๆให้กับพื้นที่อำเภอ 878 แห่ง

เน้นพื้นที่ชุมชนเชิงคุณภาพ จำนวน 193 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งชุมชนขยายผล 500 แห่ง ที่จะติดตามพัฒนาคนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชรให้ปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรม เป็นชุมชนพึ่งตนเอง และการรณรงค์ความร่วมมือกับสถานศึกษาโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า โดยถอดบทเรียนจากการทำงานในปีที่ผ่านมา มาปรับใช้และรณรงค์

“งดเหล้าเข้าพรรษา” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายประจำปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม จากการตระหนักถึงการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการมีสุขภาพกาย จิต สังคมดี ซึ่งยังต้องเดินหน้าต่อเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code