คุณพ่อเปลี่ยนได้ MY HERO

featured

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ เดอะฮอลล์ บางกอก มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 2562 ภายใต้แนวคิด “คุณพ่อเปลี่ยนได้…MY HERO” โดยภายในงานมีตัวแทนคุณพ่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การข้องเกี่ยวกับอบายมุข แต่สามารถลด ละ เลิกได้เพื่อครอบครัว พร้อมทั้งมีกิจกรรมบอกรักพ่อ “MY HERO MY DAD” เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความรักแก่คุณพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/35G3I8N

Shares:
QR Code :
QR Code