‘คีนัน’ หารือ พม.-สสส. ทำแผนปฏิบัติการรับสังคมสูงวัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'คีนัน' หารือ พม.-สสส. ทำแผนปฏิบัติการรับสังคมสูงวัย thaihealth


สถาบันคีนันฯ หารือ พม.และ สสส.จัดทำแผนปฏิบัติการ กระตุ้นคนไทยทุกภาคส่วนตื่นตัวรับมือสังคมสูงอายุ ด้านนักวิชาการสหรัฐชี้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารช่วยให้ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้น


นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า สถาบันคีนันฯ ได้จัดงานเสวนา NextGen Aging-Shaping a Smart Future for an Aging Society เพื่อแบ่งปันความรู้และ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ และร่วมกันค้นหาแนวทางใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย


จากการศึกษาและทำงานประเด็นเกี่ยวกับสังคมสูงอายุมา 3 ปี พบประเด็นที่น่าห่วงคือ แรงงานรายได้ต่ำจะมีประสิทธิภาพถดถอยเมื่อเข้าสู่วัยชรา และจะเริ่มในวัย 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในสังคมชนบทจะถดถอยมากกว่าในเมือง อีกทั้งสภาพทางการเงิน ที่ไม่สามารถรองรับการดูแลตนเองได้ตลอดชีวิต ขณะนี้แม้ว่ารัฐบาล รวมทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) กำลังดำเนินการ แต่ยังไม่เพียงพอเพราะสังคมวัยชราใหญ่มากและจะใหญ่กว่าวัยแรงงาน จึงจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจไม่น้อยและภาระค่าใช้จ่าย


ดังนั้น ต้องอาศัยภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเข้ามาช่วย โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและการเงิน ทางสถาบันคีนันฯ ได้หารือความร่วมมือกับกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สสส.ที่จะเป็นแกนกลางจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ โดยดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการสร้างความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ต้น กระตุ้นให้ชุมชน แข็งแรงและดูแลจัดการตนเองให้ได้

Shares:
QR Code :
QR Code