คีตะมวยไทย สืบสานศิลปะได้สุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


คีตะมวยไทย สืบสานศิลปะได้สุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


คีตะมวยไทย หรือนาฏมวยไทย เป็นการออกกำลังกายโดยการนำท่าทางต่าง ๆ ของ “ศิลปะมวยไทย” มารวมกับการเต้นแอโรบิก โดยทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข


ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก


นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และมีทักษะในการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในการออกท่าทาง และเผยแพร่วิธีการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทย ให้แพร่หลายตลอดจนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code