คาราวานอาหารปลอดสารเคมี Trust Food Good Truck

featured

เปิดตัวโครงการคาราวานอาหารปลอดสารเคมี Trust Food Good Truck ฟู้ดทรัค ก้าวใหม่ของการรวมตัวบรรดาเจ้าของธุรกิจติดล้อที่ตั้งใจอยาก ส่งมอบอาหารดีๆ เพื่อชีวิตดีๆ ให้คนซื้อได้ คนขาย ภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่า อาหารปลอดสารเคมี ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุดเริ่มต้นของตลาดนัดติดล้อแนวใหม่ เกิดจากความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการ ฟู้ดทรัคกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวกันเขียนโปรเจค ขอรับทุนจาก สสส. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 ที่ลานเพลินสเตชั่น สวนเพลินมาร์เก็ต พระราม4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/TZglKf

Shares:
QR Code :
QR Code