คอตีบระบาด เร่งฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เพื่อป้องกัน

          ปัจจุบันมีรายงานการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งมีแอนติเจนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดต่อ 10 โรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบเจอี

/data/content/23423/cms/bdefhkprw268.jpg

          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การป้องกันควบคุมโรค ได้มีการจัดหาและให้บริการวัคซีนพื้นฐานจำนวนรวม 8 ชนิด ซึ่งมีแอนติเจนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดต่อ 10 โรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบเจอี ทำให้โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในปัจจุบันมีรายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลดลง เพราะครอบคลุมร้อยละ 90 ของประชากร แต่อาจพบการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จากการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่ที่ยังมีการระบาดของโรค

          นพ.โสภณ กล่าวว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีรายงานการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนโรคหนึ่ง คือ โรคคอตีบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งหมด 28 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันของระบบทางเดินลมหายใจ สร้างพิษที่ก่อให้เกิดการอักเสบและทำให้เกิดเนื้อตายเป็นแผ่นหนาในลำคอหรือหลอดลมและการตีบตันของทางเดินหายใจจนต้องเจาะคอ เป็นต้น โรคคอตีบมีอัตราตายสูงมาก ในผู้ป่วย 10 ราย จะมีเสียชีวิต 1 ราย จากทางเดินหายใจอุดตันหรือจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

          นอกจากนี้ นพ.โสภณ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันโรคคอตีบเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดย 1.นำบุตรหลานไปรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด แม้ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคคอตีบแล้วก็ต้องได้รับวัคซีน เพราะการป่วยโรคคอตีบ ไม่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคนี้ได้ 2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และ 3.แยกผู้ป่วย และทำลายน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ราดน้ำยาฆ่าเชื้อ 4.ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น 5.ปิดปากเมื่อไอหรือจาม และสวมหน้ากากป้องกันโรคเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และ 6.ล้างมือให้สะอาดทุกก่อนรับประทาน ประกอบอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ เป็นต้น

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code