ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำคนไทย “ดื่มนม” น้อยลง

ที่มา : มติชน


ภาพโดย สสส. และแฟ้มภาพ


ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำคนไทย


ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำคนไทย ‘ดื่มนม’ น้อยลง


น่าตกใจไม่น้อย ที่คนไทยดื่มนมน้อย ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวเครือข่าย “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” เพื่อผนึกกำลังรณรงค์คนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเต็มร้อย โดยดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว


ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำคนไทย


นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ประธานเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยประจำปี 2562 โดยสวนดุสิตโพล พบว่า ปัจจุบันเยาวชนไทยอายุ 13-20 ปี มีการบริโภคนมลดลงกว่าครึ่งจากสัดส่วน 89% เหลือเพียง 44% เมื่อเทียบกับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษา ส่วนในกลุ่มผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไปนั้น พบว่ามีสัดส่วนที่ ไม่ดื่มนมโคเลยถึง 1 ใน 4 จากผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ โดยกลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคนมโคนั้นหันไปดื่มนมถั่วเหลือง 43% เครื่องดื่มกาแฟ 22% และนมเปรี้ยว 14% ตามลำดับ


สาเหตุหลักเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดื่มนมและความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโค ส่งผลให้อัตราการดื่มนมของคนไทยยังคงมีปริมาณน้อยมาก เฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี (หรือเพียงสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น) สำหรับแนวคิดของการจัดตั้งเครือข่าย “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” ในวันดื่มนมโลกในปีนี้ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกวัยดื่มนมโคเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว


ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำคนไทย


ต่อความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโค น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ ไขข้อสงสัยว่า ในปัจจุบันการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพนั้นประกอบด้วยส่วนต้นน้ำคือฟาร์มโคนมต้องผลิตน้ำนมให้ได้คุณภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้มาตรฐาน ส่วนกลางน้ำคือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ส่วนปลายน้ำคือ โรงงานแปรรูปน้ำนมที่รับซื้อนมดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นม ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีมาตรฐานฟาร์มทางสัตวแพทย์สมาคมจะทำงานร่วมกับศูนย์นมและสหกรณ์โคนม เพื่อช่วยให้แม่โคมีสุขภาพดี มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อที่จะได้น้ำนมโคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค


ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำคนไทย


นางสาวจิรประภา บุญปาน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงเรียนบางกอกพัฒนา กล่าวว่า นม เป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย และดื่มได้ทุกวัน นมเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่อยู่ในตัวเอง โดยเฉพาะโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและนมอุดมด้วยแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกของทุกช่วงวัยชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กช่วยให้เด็กสูงสมวัย วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุช่วยกระดูกแข็งแรงและชะลอการบางของกระดูก

นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน

Shares:
QR Code :
QR Code