ควันบุหรี่กับผู้หญิง

ที่มา : แผ่นพับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  


ควันบุหรี่กับผู้หญิง thaihealth


แฟ้มภาพ


สำหรับผู้หญิงที่มีสามีสูบบุหรี่หรือต้องทำงานท่ามกลางควันบุหรี่ ผลจากการวิจัยทางการแพทย์ในหลายๆประเทศ พบว่า 


หญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับควันบุหรี่อย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และทารกแรกคลอดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ


หญิงทำงาน ที่ได้รับควันบุหรี่วันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีอัตราการเป็นโรคมะเร็งที่ลำคอมากกว่าผู้ไม่ได้รับควันบุหรี่ 3 เท่า และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติ


หญิงที่มีสามีสูบบุหรี่ : การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น


– พบว่า จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดสูงขึ้น เป็น 2 เท่าของผู้หญิงทั่วไป


– จะมีความเสียงที่จะเกิดอาการของโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าผู้หญิงปกติที่สามีไม่สูบบุหรี่ 3.4 เท่า และจะตายเร็วกว่าหญิงที่สามีไม่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ 4 ปี

Shares:
QR Code :
QR Code