ควรตื่น-นอนเวลาใด

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


ควรตื่น-นอนเวลาใดควรตื่น-นอนเวลาใด thaihealth


แฟ้มภาพ


การตื่นและการนอนเป็นภาวะความสมดุลของร่างกายที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ร่างกายอยู่ในสภาพอย่างไร คนที่นอนไม่หลับ คือ รู้สึกอยากนอนอยู่ตลอดเวลา เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายไม่แข็งแรง ควรจะหาทางออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อจัดนาฬิกาชีวิตในร่างกายให้เที่ยงตรงและปกติเหมือนเดิม


การที่มีบางคนชอบตื่นแต่เช้าตรู่ นอนแต่หัวค่ำ หรือพวกนก กับบางคนที่ทำตัวเป็นค้างคาว ตื่นสายและนอนดึก สภาพของร่างกายย่อมแตกต่างกัน โดยเฉพาะการหลั่งสารฮอร์โมนบางชนิด เพราะขณะที่คนตื่นเช้าเริ่มอ่อนเพลียหลังจากบ่าย 2 โมง คนตื่นสายกลับรู้สึกกระปรี้กระเปร่าในช่วง 5-6 โมงเย็น ยังมีการโต้เถียงกันอยู่มากว่า คนเราควรเข้านอนเวลาไหน และตื่นนอนเวลาใด นักวิทยาศาสตร์ พบว่า เนื่องจากในร่างกายแต่ละคนมีนาฬิกาชีวิตที่แตกต่างกัน และมีข้อแตกต่างกันในการใช้พลังงาน ดังนั้น เมื่อเวลาที่รู้สึกเพลียอาจนอนพักสักครู่หนึ่ง หรือเมื่อง่วงนอนอาจเข้านอนก่อน แต่ถ้านอนไม่หลับก็ควรทำงานหรือออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายอ่อนเพลียจนรู้สึกง่วงนอนถึงเข้านอน หรือเมื่อนอนไม่หลับก็อาจลุกขึ้นมาทำงานก่อน ย่อมไม่ขัดกับความต้องการของร่างกายแต่อย่างใด


การที่กังวลอยู่ตลอดเวลาว่านอนไม่พอนอนไม่หลับ ยิ่งก่อให้เกิดภาวะเครียดไม่ผ่อนคลาย ยิ่งไม่สามารถนอนหลับได้ง่าย การอาศัยยาเพื่อห้ามการทำงานของระบบตื่นจะมีข้อเสียมาก คือ นอกจากทำให้ติดยาหรือต้องใช้ยาปริมาณมากขึ้นเป็นลำดับแล้ว ยิ่งทำให้ไม่สดชื่น ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หงุดหงิด และกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

Shares:
QR Code :
QR Code