ควบคุมโรคหัด เยาวชนชายแดนใต้

 ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


ควบคุมโรคหัด เยาวชนชายแดนใต้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ศธ.จับมือกับ สธ.ให้ครูร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรณรงค์เข้มให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ระบุ 16 ต.ค.เด็กต้องได้ครบทุกคน


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ประสานให้ครูส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามมาตรการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยให้ครูประจำชั้นของทุกโรงเรียนประสานและช่วยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบว่า นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนครบหรือไม่ภายในวันที่ 16 ต.ค.นี้ หากยังไม่ได้รับวัคซีนโรงเรียนจะประสานสาธารณสุขให้ติดตามถึงบ้านเพื่อให้รับวัคซีนให้ครบ หากผู้ปกครองรายใดยังมีความเข้าใจผิดว่าการรับวัคซีนเป็นเรื่องผิดหลักศาสนาหรือมีเหตุผลอื่นๆ จะรีบประสานผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น แพทย์หรือผู้นำศาสนาเข้ามาให้ความเข้าใจ


ทั้งนี้ ได้ประสานกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและปัตตานี เพื่อให้ช่วยกระจายข่าวไปยังผู้นำศาสนาแล้ว โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา และอำเภอเบตง จ.ยะลา พร้อมกับขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในพื้นที่ทุกประเภท สื่อสังคมออนไลน์ ทุกช่องทางและหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมกันป้องกันการติดต่อของโรคหัดในชุมชนของตนเอง ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์โรคได้แล้ว ล่าสุดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาได้รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคหัด 418 ราย มีการระบาดกระจายทุกอำเภอโดยพบโรคสูงสุดที่อำเภอยะหา 122 ราย อำเภอบันนังสตา 70 ราย อำเภอกาบัง 67 ราย และอำเภอธารโต 64 ราย

Shares:
QR Code :
QR Code