คลอดธรรมชาติ สร้างความผูกพันนาทีแรก

ที่มา : กรมอนามัย


 


คลอดธรรมชาติ สร้างความผูกพันนาทีแรก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์เลือกใช้วิธีการคลอดแบบปกติหรือที่มักเรียกกันว่าคลอดธรรมชาติ ช่วยให้แม่อุ้มลูกได้ตั้งแต่นาทีแรก สร้างความผูกพัน และสามารถให้ลูกดูดนมจากเต้าได้ทันที เลี่ยงการผ่าท้องคลอดซึ่งเหมาะสำหรับรายที่จำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของแม่และลูก


           แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงกรณีการนำเสนอข่าวของประเทศจีน เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกำหนดวันคลอดเพื่อความโชคดี โดยใช้วิธีการผ่าคลอดแทนวิธีคลอดแบบปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้ ว่า จากการศึกษาข้อมูลราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยพบว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกมีอัตราการผ่าท้องคลอดสูงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงประเทศไทยที่มีอัตราการผ่าท้องคลอดสูงกว่าร้อยละ 30  และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้อัตราการ  ผ่าท้องคลอดไม่ควรเกินร้อยละ 15  โดยคิดจากความจำเป็นในการผ่าท้องคลอดเพื่อช่วยชีวิตแม่และลูก ซึ่งทางการแพทย์การผ่าท้องคลอดเป็นเรื่องจำเป็นเฉพาะในบางกรณี เช่น แม่ตัวเล็ก เด็กตัวใหญ่ แม่มีภาวะแทรกซ้อน เด็กอยู่ในท่าผิดปกติ และเด็กมีภาวะเครียดจากการขาดออกซิเจนในครรภ์ เป็นต้น การผ่าท้องคลอดในภาวะเหมาะสมนี้จะช่วยลดอันตรายของแม่และลูกได้ แต่หากในภาวะปกติที่ไม่มีข้อบ่งชี้ การผ่าท้องคลอดถือว่ามีอันตรายทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อแม่และลูกสูงกว่าการคลอดปกติผ่านช่องคลอด และจะมีแผลที่มดลูก ในท้องต่อไปรกอาจฝังตัวตรงแผลเดิม รกฝังลึก การผ่าคลอดครั้งต่อไปอาจเกิดการตกเลือดอย่างมาก มีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับคลอดป กติ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของมารดาในปัจจุบัน


          แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า การคลอดแบบปกติหรือที่มักเรียกกันว่าคลอดธรรมชาติ จึงเป็นวิธีการที่ควรสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์คลอดด้วยตนเองแทนการเลือกผ่าท้องคลอด เพราะการคลอดแบบปกติ  หลังคลอดแม่สามารถอุ้มลูกได้ตั้งแต่นาทีแรก สร้างสายสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น และแม่สามารถให้ลูกดูดนมจากเต้าได้ทันที ซึ่งช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดสำคัญมาก ต้องรีบให้ลูกได้ดูดนมแม่ การให้ลูกดูดนมจะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนโปรแลคติน (Prolactin) ซึ่งจะทำให้น้ำนมหลั่งออกมามากขึ้น ยิ่งดูดช้าฮอร์โมนก็หลั่งช้า แม่ที่คลอดลูกแบบปกติจึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่า เพราะในการผ่าท้องคลอด แม่ต้องดมยาสลบ อาจจะไม่สามารถอุ้มและให้นมลูกได้ทันที


 

Shares:
QR Code :
QR Code