คร.เตือนกินหมูสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงหูดับ-หนวกถาวรอาจถึงตาย

คร.เตือนกินหมูสุกๆดิบๆเสี่ยงหูดับ-หนวกถาวรอาจถึงตาย

 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ การนิยมบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้าน และนำมากินดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ เพราะเชื่อว่ารสชาติอร่อยกว่าเนื้อสุก และเชื่อว่าเครื่องปรุงต่างๆ เช่น พริก เกลือ น้ำมะนาว จะทำให้เชื้อโรคและพยาธิที่อยู่ในเนื้อหมูตาย ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดโรคชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า โรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิส (streptococcus suis) และมีโอกาสหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้

จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หูดับในปี 2553 พบผู้ป่วย จำนวน 185 ราย แยกเป็นเพศชาย 136 ราย เพศหญิง 49 ราย และเสียชีวิต 12 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด หากแยกเป็นรายภาคพบว่าผู้ป่วยสูงสุดในภาคเหนือ 171 ราย เสียชีวิต 12 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ ผู้ป่วย 7 ราย และภาคกลางพบผู้ป่วย 7 ราย เช่นกัน จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สาเหตุที่มีผู้ป่วยจำนวนมากมาจากการรับประทานเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบ เช่น ลาบ หลู้ ที่นำเลือดหมูสดๆ มาราดบนหมูสุกก่อนรับประทาน แม้ว่าเนื้อจะสุก แต่เลือดดิบก็ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกัน ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดโรคในภาวะปกติ ได้แก่ ผู้บริโภคเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร คนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ คนชำแหละเนื้อสุกร สัตวบาล และสัตวแพทย์ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล รอยถลอก หรือเยื่อบุตา รวมทั้งการบริโภคเนื้อหรือเลือดสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุก

โรคนี้สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ

1.การกินหมูดิบๆ ทั้งเนื้อ เครื่องใน และเลือด

2.การสัมผัสกับหมู ที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในหมู และเลือดของหมูที่เป็นโรค และหลังจากได้รับเชื้อ 1-3 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน บางรายไม่รู้สึกตัว ชักกระตุก เป็นอัมพาต บางรายอาจมีเยื่อบุหัวใจ ปอดอักเสบ สายตาพร่ามัว มีโอกาสหูหนวกถาวร ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องมาจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต

“วิธีป้องกันเชื้อโรคที่ดีที่สุด คือ การทำให้เนื้อหมูสุกด้วยความร้อนระดับ 70 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ส่วนผู้ชำแหละหรือผู้สัมผัสเนื้อสัตว์ ควรสวมถุงมือป้องกันการติดเชื้อทุกครั้ง หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด หากประชาชนมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะหลังกินหมูดิบภายใน 3  วัน ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนและต้องบอกประวัติการกินหมูดิบให้ทราบด้วย หากมาพบแพทย์เร็วจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและ หูหนวกได้ ถ้าประชาชนมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ ข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 1422” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code