ครู-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ป้องเยาวชนจากบุหรี่-เหล้า-พนัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจาก สสส.


ครู-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ป้องเยาวชนจากบุหรี่-เหล้า-พนัน thaihealth


วันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี เดินตามรอยคำพ่อสอน พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช "ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น"


ด้วยพลังของครู พลังของกระทรวงศึกษาธิการ สสส. สคล. หนุนเป็นส่วนที่ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เล่นการพนัน หมอธี รมว.ศึกษาธิการ ประธานมอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข พร้อมให้โอวาทเป็นนิทานสอนใจ และให้พรครูดีเป็นศรีแก่ชาติบ้านเมือง ครู 356 คน ร่วมกันตั้งปณิธานครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และนำข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. วอนให้มรสุมเหล้า บุหรี่ การพนัน พัดออกไปจากเมืองไทย สสส.พร้อมสนับสนุนพลังครูดี


บริเวณทางเข้าห้องบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณมุมห้องทั้งซ้ายและขวามีอักษรเลขไทยเป็นเลข ๙ ขนาดใหญ่ นำโฟมแปะกับไม้เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เท่าพระองค์จริงเป็นสแตนดี้ทรงยื่นพระหัตถ์ ทั้งนี้ ครูผู้ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขจะนั่งราบกับพื้นที่ทำด้วยหญ้าเทียม พร้อมกับนำโล่รางวัลทาบไว้กับพระหัตถ์เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานสำคัญครั้งนี้ โดยมีข้อความที่สำนึกถึงความเป็นครูอย่างแท้จริง "เป็นครูใช่ไหม…ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี" และอีกมุมหนึ่งประดิษฐ์เป็นต้นไม้เล็กๆ พร้อมข้อความ "๙ รร.คำพ่อสอน" "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ต้นไม้ที่แตกหน่ออีกต้นหนึ่งข้อความ "สสส." "เครือข่ายองค์กรงดเหล้า" "ครูดีไม่มีอบายมุข" มีการล้อมรั้วด้วยดอกดาวเรืองสีเหลือง


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2562 ที่ห้อง บุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนัน ทั้งยังทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดอบายมุข


ในงานนี้ครูทั้งหมดร่วมกันตั้งปณิธานครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และนำข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ เพื่อเป็นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พิธีมอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขได้ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขจัดเป็นปีที่ 3 ด้วยพลังของครู พลังของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนที่ช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ปีนี้มีผู้เข้าร่วมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 356 คน เป็นประเภทครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 8 จำนวน 319 คน 1.ระดับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 คน 2.ระดับผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 83 คน 3.ระดับครูผู้สอนจำนวน 215 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 3 จำนวน 37 โรงเรียน


ครู-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ป้องเยาวชนจากบุหรี่-เหล้า-พนัน thaihealth


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาท ว่า พวกเราเดินมาถูกทางแล้ว ยุคนี้เป็นยุคที่เราไม่พูดว่าเราจะสร้างเด็กดีมีคุณธรรมมากนัก ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำ ในฐานะที่ผมเริ่มก่อตั้ง รร.สัตยาไส (รร.สัตยา ไสเป็น รร.ประจำ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ก่อตั้งปี 2535 ใน 53 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิสัตยาไส ในเมืองไทย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ดูแลอยู่ที่ลพบุรี) เราต้องการให้ รร.สร้างเด็กเป็นคนดี คนที่พูดเรื่องคุณธรรมมาก ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำเรื่องคุณธรรม ผมไม่ต้องทำมักจะเป็นแบบนี้ ในที่สุดไม่มีอะไรจะสอนมนุษย์ได้ดีเท่ากับการเป็นตัวอย่างที่ดี สื่อสาร แต่ถ้าสังเกตว่าสิ่งที่ครูพูด พ่อแม่พูด เชื่อว่าเป็นจริงหรือเปล่า มีพลังบางอย่างชัดเจน ผมเป็นแพทย์ก็เห็นเพื่อนแพทย์สูบบุหรี่ไปสอนหนังสือไปด้วย คนไข้และนักศึกษาจะเชื่อหรือไม่ เมื่อแพทย์สอนว่าสูบบุหรี่ กินเหล้าไม่ดี เมื่ออยู่ลับหลังเด็กตัดสินได้ว่าเราหมดความน่าเชื่อถือ เด็กไม่ทำตาม เป็นผลร้ายอย่างยิ่ง สู้ไม่สอนจะดีกว่า


วันนี้ผมมางานก่อนสิบโมงเช้า การประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการตรงเวลาที่สุด ไม่มีการมาประชุมสาย การประชุมแต่ละครั้งมีการบอกเป็นการล่วงหน้า ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะมาประชุมเมื่อไหร่ก็ได้ ตามใจฉันไม่ได้ เราจะไม่โกงทั้งต่อหน้าและลับหลังในการดำเนินชีวิต ผมเป็นคนที่กินอาหารกลางวันมื้อหนึ่งไม่ถึง 20 บาท กินแต่ผักก็ราคาถูก ไม่กินเนื้อสัตว์ ผมถามคนแถวนี้เงินเดือนหมื่นบาท สูบบุหรี่เดือนละ 3,000 บาท ประหยัดเงินไว้ให้ลูกน่าจะดีกว่า เราสอนเด็กให้ตรงต่อเวลา มีกิจกรรมร้องเพลงเรื่องเวลา ให้ตรงต่อเวลา แต่ครูไม่เคยตรงเวลาก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใด วันนี้ดีใจที่เรายกย่องครูให้เป็นตัวอย่างที่ดี อย่างน้อยก็ต้องต่อหน้า ถ้าให้ดีก็ต้องไปสืบ ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องไปถามเมียเขาถามว่า ผัวดีไหม คำตอบจะเป็นจริง ผู้หญิงที่อยู่ในห้องนี้ วัยขนาดนี้เป็นโรคเบื่อผัว (หัวเราะ) วัยขนาดนี้ง่าย ออกไปทำดีต่อหน้าผู้คน แต่ลับหลังเป็นอีกอย่างหนึ่ง อย่างน้อยลูกเราก็มีจุดเริ่มต้น เราเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น


มีกฎหมายห้ามดื่มเหล้า ห้ามสูบบุหรี่ การที่เราไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อย่าประมาท ความชั่วร้ายกิเลสของตัวเอง ต้องมีวิธีควบคุมอารมณ์ที่ดีที่สุด คือต้องไม่เจอสิ่งนั้น ผมเข้ามาอยู่ในเส้นทางการเมือง เมื่อ 2 ปีก่อนมีข้าราชการระดับซี 10 และซี 11 ที่ผมไม่เรียกพบ เพราะคุยทีไรโมโหทุกที เพื่อตัวเองจะได้ไม่โมโห ก็ไม่เรียกข้าราชการระดับนั้นเข้าพบ เวลาเราเปิดทีวีเจอหน้านักการเมืองบางคนที่เราไม่อยากพบ ไม่อยากเห็น เราก็ปิดทีวีหรือหมุนไปดูช่องอื่น ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระพุทธเจ้าสอนวิธีไม่ให้พระหนุ่มเกิดราคะ อย่าเจอผู้หญิง อย่ามอง ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเจอผู้หญิงให้มีมากกว่าหนึ่ง คุมจากปัจจัยข้างนอก


อาจารย์ท่านหนึ่งสอนผมที่ประเทศอังกฤษเรียกชื่อผมว่า ดร.ธี ยูรู้ไหม วิธีปรับพฤติกรรมมนุษย์ การสูบบุหรี่ในวัด หรือการสูบบุหรี่นอกวัด อะไรทำได้ง่ายกว่ากัน คนส่วนใหญ่เมื่อเข้าวัดจะทิ้งบุหรี่ แสดงว่าสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ทำให้เราไม่กล้าทำสิ่งนั้น มีน้อยคนจะแข็งแกร่งได้ในทุกเรื่อง เราต้องทำสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการไม่มีอบายมุข ในโรงเรียนไม่มีเรื่องชู้สาว เป็นโรงเรียนปลอดชู้ โรงเรียนปลอดโกง ให้เด็กเกลียดการโกงตั้งแต่ยังเล็ก ๆ รักความยุติธรรม


ในช่วงปีใหม่มีคนเข้ามาขอพรมากมาย อาจารย์สอนว่า พรให้ไม่ได้ อยากได้ต้องทำเอาเอง ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความคิดของคนเรา เราคิดดี ทำดี คือพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด วันนี้ออกไปจากห้องนี้แล้วก็อาจจะได้แต่แรงบันดาลใจ ผมจะจบด้วยการเล่าเรื่องนิทาน ไม่มีทางลัดในวันนี้ ท่านอาจจะไม่สูบบุหรี่ คนที่เคยดื่มเหล้า กลับไปตั้งใจว่าจะไม่ดื่มเหล้า พลังจิตไม่ใช่เกิดมาข้ามวัน อาจารย์เล่าว่ามีพ่อค้าคนหนึ่ง เป็นพ่อค้าก็หมกมุ่นแต่เรื่องเงินเรื่องทองตลอดทั้งวัน เพราะเป็นพ่อค้า ความคิดก็เป็นเรื่องสำคัญ มีอยู่มาวันหนึ่ง วันสุดท้ายก่อนตาย คิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น ชาวอินเดียคิดถึงพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ไปสวรรค์ ทั้งๆ ที่ทั้งชีวิตไม่เคยคิดถึงพระเจ้า เขาตั้งชื่อลูกๆ ทั้ง 4 คน ว่า ลูกราม กฤษณะ ศิวะ ปาวลี ตั้งเป็นชื่อพระเจ้าทั้งหมด หวังว่าก่อนตายเรียกลูกมารับมรดก เพียงเอ่ยนาม ราม กฤษณะ ศิวะ ก็มา ปาวลีก็มา ลูกมาแล้วทั้ง 4 คนก็ยังไม่ตาย พ่อถามลูกทั้ง 4 คนว่ามากันทั้งหมดนี้แล้วใครจะดูร้านแล้วก็หมดลมหายใจ เป็นคำตอบสุดท้าย


การที่ใครคนหนึ่งคิดแต่เรื่องตำแหน่งทั้งวัน สุดท้ายจะไปไหน ก็คิดกันเอาเอง ได้ตำแหน่ง แต่ไม่มีความสุข ความสุขจากความสงบที่ไม่ต้องการอะไร ขอให้สั่งสมความดีงาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดประโยคนี้เสมอว่า รางวัลได้มาง่าย แต่การรักษาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่ได้รับรางวัลหลายคนขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี ก็ได้รับคำอวยพรด้วยประโยคเหล่านี้ การรักษารางวัลเป็นสิ่งที่สำคัญด้วย


ในช่วงท้าย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การต่อยอดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ด้วยการนำข้อเสนอของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็น Mind Set กำหนดมาตรการปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามมีมาตรการตัดเงินเดือน หรือปฏิบัติอย่างดีก็จะเพิ่มเงินเดือน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสังคมต้องการเห็นตัวอย่างที่ดีของครู ทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้เด็กดู ไม่ใช่ครูเป็นตัวอย่างไม่ดี ดื่มเหล้าให้เด็กดู ตั้งวงเหล้าหลังโรงเรียน


ครู-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ป้องเยาวชนจากบุหรี่-เหล้า-พนัน thaihealth


นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบปัญหาเยาวชนที่เป็นนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ต้องอาศัยการทำงานของคุณครูเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังที่ 2 เนื่องจากปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เป็นประตูนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น ผลงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน มิฉะนั้นประเทศเราจะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไปกับน้ำเมา ครูมีบทบาทสำคัญทำให้ชุมชนรอบโรงเรียนปลอดภัยจากน้ำเมามากขึ้น ให้นักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้างานวิจัยนี้ได้ผลดีที่สุด


เมื่อปีที่แล้ว พี่เขยของผมก็เสียชีวิตเพราะบุหรี่ เริ่มต้นสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังหนุ่ม ๆ เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง เราก็หวังไว้ว่ามรสุมเหล้า บุหรี่ผ่านออกไปจากประเทศไทยโดยเร็ว แต่เรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลานาน แต่ก็แอบดีใจที่เรามีความรู้สึกที่มุ่งมั่น ขณะนี้เรามี generation X generation Y และตอนนี้เรามี Generation อัลฟา เด็กที่เกิดในปี 2010 ไม่ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เราเกือบจะหมดหวังไปแล้ว เราเห็นลักษณะของธุรกิจ ถ้าคุณสูบบุหรี่ ดื่มสุรา จะประสบความสำเร็จ มีเพื่อนเยอะ ได้รับการยอมรับ ทั้งหมดนี้คือมายาคติ สิ่งที่ดีที่สุดต้องพิสูจน์ว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่สูบบุหรี่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เราก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ ขอขอบคุณหน่วยราชการจัดให้มีการมอบรางวัล เราเป็นคนมีความสุขก็ประสบความสำเร็จได้


ครั้งหนึ่งผมได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มอบให้เราเฉย ๆ การมอบรางวัลก็เพื่อให้เราไปขยายผลต่อภารกิจ ไม่ใช่แต่เพียงการรับมอบรางวัลเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจในการขยายผลปีทองนี้ ใช้ทุกอิทธิพลที่เรามี ครูใหญ่ต้องจัดระบบโรงเรียน ในชุมชนให้ชาวบ้านช่วยกันทำสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็ก ชีวิตเราจะดี ในวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ รับมอบภารกิจยิ่งใหญ่ของประเทศให้ผ่านมรสุมไปได้ด้วย ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ สสส.พร้อมที่จะสนับสนุนทุกหนทางที่จะทำให้เด็กในยุคอัลฟา เยาวชนของเราเป็นคนดี


3 คำพ่อสอน "ในการดำรงตนในภายหน้านั้น ท่านจะต้องประพฤติให้ดีให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสของอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้วท่านก็จะสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและครอบครัวของท่าน และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 มิ.ย.2496


9 ตามพ่อตราบนิรันดร์ "ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู" ปวงข้าพระพุทธเจ้า ครูดีไม่มีอบายมุขและเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร


"เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข ความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไมให้ตกต่ำ" พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2530


ข้อความในเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มีดังนี้ ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงเรียน…….เป็นโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 พร้อมด้วยข้อความทางด้านขวามือ คำพ่อสอน "ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมลายมือชื่อ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.).


ครู-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ป้องเยาวชนจากบุหรี่-เหล้า-พนัน thaihealth


ดร.จีรวรรณ คุ้มพร้อม (สำลีพันธ์) 'ถ้าครูดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นการหยดน้ำดำ ๆ ลงไปในน้ำใส ๆ ให้เด็กเห็น'


ดร.จีรวรรณ คุ้มพร้อม (สำลีพันธ์) อายุ 59 ปี เป็นคนสมุย รับรางวัลปีนี้ในฐานะครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่แล้วรับรางวัลในฐานะโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข ก่อนหน้านั้นก็รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัล เป็นประธานครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) เป็นตัวแทนขึ้นเวทีพร้อมกับภักดี ศรีโพธิ์ ผอ.รร.บ้านท่าม่าน สพป.พะเยา เขต 2 โกศล กรีกวี ผอ.รร.บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) สพป.เพชรบุรี เขต 1 วรชัย ศิริพัฒน์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านหัวเรือ สพป.อุบลราชธานี เขต 1


ดร.จีรวรรณ เรียนจบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ) เอกวิชาสังคม บรรจุเป็นอาจารย์ครั้งแรกที่ อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 16 ปี ย้ายมาเป็นครูผู้สอนที่เกาะสมุย วัดสว่างอารมณ์ และเป็นผู้บริหาร รร.เล็ก ๆ เรียนจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ เรียนจบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาบริหารการศึกษา เป็น ผอ.โรงเรียนมาแล้ว 4 โรงเรียน เป็นผอ.โรงเรียนครั้งแรกเมื่อปี 2545 (นับได้ว่าเป็นผอ.หญิงในลำดับแรก ๆ) ปัจจุบันเป็นผอ.โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่บริเวณด้านล่างของเกาะสมุย ส่วนสำนักสงฆ์ทีปภาวันอยู่บนภูเขา


ดร.จีรวรรณ คุ้มพร้อม (สำลีพันธ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) กล่าวว่า คงไม่มีใครปฏิเสธว่าอบายมุขไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ เข้าถึงเยาวชนอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ หลังจากการประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน" ครั้งที่ 3 เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค ได้ร่วมกันตั้งปณิธาน และร่วมกันหารือวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


1.กำหนดให้การปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุข เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้เป็นครู 2.ผู้นำระดับสูงเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้ครูและนักเรียนทั้งประเทศ 3.สนับสนุนโครงการครูดีไม่มีอบายมุขอย่างต่อเนื่องจริงจังและยั่งยืน เพื่อให้ครูดีไม่มีอบายมุขมีจำนวนมากขึ้น 4.พัฒนาหลักสูตรในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ อบายมุข โดยวางรากฐานต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 5.กำหนดให้เป็นเกณฑ์ในการประเมินครูผู้ช่วยประเมินเลื่อนเงินเดือนและวิทยฐานะ


เมื่อปีก่อนดิฉันยืนอยู่บนเวทีนี้เพื่อรับรางวัลในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ในสมัยที่ดิฉันเป็นครูน้อยตัวเล็ก ๆ เราก็คิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ แต่บนเวทีนี้มีครูเล็ก ๆ รับรางวัล หลายคนตั้งคำถามว่าน่าจะเป็นครูที่มีอายุมาก สร้างสมบารมีมาแล้วหลายปีได้รางวัล ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าครูเด็กยังมีเวลาอีกมากที่จะสอนเด็กนักเรียน ครูอาวุโส ครูผู้เชี่ยวชาญ มีครูหลายท่านบอกว่าหนูเป็นครูอนุบาลจะทำอะไรได้ เด็กจะขาวบริสุทธิ์อยู่ที่ท่าน ดิฉันขอพูดไม่มาก แต่อยากให้ท่านภาคภูมิใจ ท่านเป็นบุคคลสำคัญ บนเวทีนี้ครูผู้หญิงได้รับรางวัลมากกว่าครูผู้ชาย แต่ปีนี้ครูผู้ชายได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน ถ้าท่าน รมต.มาให้เรา ครูก็มีที่พึ่ง ขอกราบขอบพระคุณ


"โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยสูบบุหรี่ เคยดื่มเหล้าในงานเลี้ยงสังสรรค์ แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชน เท่ากับว่าหยดน้ำดำๆ ลงไปในน้ำใสๆ ให้เด็กเห็นได้ ก็ตั้งใจเลิกอย่างจริงจัง จากนั้นก็เชิญชวนครูในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน ลูกๆ ไปขอให้พ่อแม่เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ถ้าทำไม่ได้ตลอดชีวิต ก็ขอให้ทำในช่วงเข้าพรรษา การเริ่มต้นขอร้องจากเด็กๆ เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ใสสะอาด การให้ลูกขอร้องพ่อแม่เลิกเหล้า บุหรี่ ง่ายกว่าครูเข้าไปขอร้อง เพราะถ้าครูขอร้องก็เสมือนหนึ่งไปบังคับ ในฐานะที่เป็น ผอ.โรงเรียนก็จะให้ครูช่วยกันชักชวนเด็กๆ ขอร้องพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด"


"เด็กสมัยนี้มีสื่อเข้าถึงตัวได้ง่ายมาก คิดว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องเท่ ทันสมัย พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล ทำให้สื่อยิ่งเข้าถึงตัวเด็กได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก บริษัทที่ผลิตทั้งเหล้าและบุหรี่ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำของเมืองไทย ที่ผลิต จำหน่าย ให้ทุนการศึกษา ด้วยเงินกำไรจากการขายสินค้า เป็นวงจร ผู้ใหญ่ต้องมีบทบาทที่จะต้องหยุดสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ดิฉันเองก็เกิดไม่ทันกับคนที่นอนสูบฝิ่นกลางเมือง บ้วนน้ำหมากกลางเมือง ครูสอนนักเรียนที่โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เลี้ยงสังสรรค์กันในชุมชน ก็ต้องมีบทบาทหยุดเหล้า หยุดบุหรี่ด้วย วันนี้เรามีพลังครูอีกเยอะ ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ ผอ.สำนักต่าง ๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จุดประกายการเริ่มต้นที่ดีด้วยการให้กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเริ่มต้นเป็นแบบอย่างที่ดี"


ครู-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ป้องเยาวชนจากบุหรี่-เหล้า-พนัน thaihealth


วรชัย ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป.อุบลราชธานี เขต 1


"ผมมีหลักปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นชาวพุทธ พุทธศาสนิกชนที่ดี 1.ต้องศรัทธาในพระ รัตนตรัยโดยไม่หวั่นไหว 2.ต้องไม่ทำบุญนอกพระพุทธศาสนา 3.ต้องไม่สนับสนุนสิ่งใด นอกพระพุทธศาสนา 4.ไม่เชื่อเรื่องฤกษ์ยามมงคลตื่นข่าว แต่เชื่อเรื่องกรรม คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อทำตามนี้ คิดดีกับคนตรงหน้าปัจจุบัน พูดดีกับคนตรงหน้า ทำดีกับคนตรงหน้าในเวลาปัจจุบัน สิ่งที่ตามมาเมื่อเราทำเหตุ 3 ประการ เกิดความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ดูแลซึ่งกันและกัน เราเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในระดับครอบครัว หน่วยงาน 5.ต้องมีศีล 5 ถ้าเราไม่มีศีล 5 เราจะยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างามไม่ได้ คือหลักปฏิบัติของชาวพุทธในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี"


โกศล กรีกวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) สพป.เพชรบุรี เขต 1


ตัวแทนครูผู้กล่าวนำปฏิญญาณตนครูดีไม่มีอบายมุข "สิ่งที่ครูปฏิบัติเป็นประจำ คือการเข้าไปเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียน ให้เด็กเขียนความรู้สึกในชุมชน ส่งผลให้เรื่องเหล้า บุหรี่ลดน้อยลง ติดป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่บริเวณหน้าโรงเรียน ในโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่ เด็กออทิสติกเขียนงานศิลปะได้รับรางวัลเหรียญทอง เด็กออทิสติกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อีก 9 เดือนผมจะเกษียณอายุแล้ว บริหารโรงเรียนมา 5 ปี มะม่วงออกผลเหลืองอร่าม เป็นความภาคภูมิใจมากกับรางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข รางวัลอันทรงคุณค่าครั้งนี้ เป็นรางวัลก่อนเกษียณอายุ


ครู-โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ป้องเยาวชนจากบุหรี่-เหล้า-พนัน thaihealth


วราภรณ์ คำปา โรงเรียนบ้านลวงเหนือ สพป.เชียงใหม่ ผู้แทนคณะทำงานเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน


"เป็นคณะทำงานตั้งแต่ปี 2555 ได้รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุขตั้งแต่รุ่นที่ 4 การเข้าร่วมเป็นครูดีไม่มีอบายามุขจะมีเกณฑ์การคัดเลือก คือจะต้องทำงานรณรงค์จากการเรียนการสอนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสามารถเขียนเรื่องส่งมาเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกได้ สำหรับงานที่เริ่มจากให้ตนเองเป็นแบบอย่างรณรงค์ในห้องเรียนของตนเองซึ่งเป็นครูประจำชั้นมาจนถึงนักเรียนทั้งโรงเรียน ตลอดจนครูและนโยบายของทางโรงเรียน จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงในโรงเรียน แม้แต่ชุมชนรอบข้างจะมีป้ายรณรงค์รอบโรงเรียน ทางอำเภอประกาศมาตรการควบคุม ไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบรั้วโรงเรียนในระยะ 30 เมตร ปีนี้ทางโรงเรียนบ้านลวงเหนือได้มารับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขเป็นรุ่นที่ 3"


ชดาษา จันพรมทอง โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป.สงขลา 3 ครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 7


"ครูเขียนส่งเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขมาหลายรอบ จนได้รับคัดเลือกเป็นครูดีรุ่นที่ 7 และปีนี้ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดี (รุ่น 3) การเป็นครูดีได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ปฏิบัติเป็นแก่นสำคัญ "ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู" นำมาให้เป็นกิจกรรมสู่ภาคปฏิบัติที่สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมคนในสังคม คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และอบายมุขอื่นๆ ได้ ทำอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสิ่งที่ประทับใจอย่างมาก หลังจากได้นำการให้ความรัก ความปรารถนาดี การสวมกอดเด็กนักเรียน หรือแม้จะเป็นคำพูดต่างๆ ในเชิงบวก ทำให้เกิดความไว้วางใจ เด็กนักเรียนจะยินดีที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวการกระทำในสิ่งต่างๆ ที่เขาได้ประพฤติ บางสิ่งที่ต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ หรือบางเรื่องที่ต้องการคำชื่นชม จากเด็กที่แก่นมาก ดื้อมากๆ พวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมจนคุณครูบางคน หรือแม้แต่ผู้ปกครองมีความแปลกใจ ทำให้คิดว่านั่นคือการเป็นครูที่แท้จริง"

Shares:
QR Code :
QR Code