คมนาคมเล็งยกเลิกรถเมล์-ไฟฟรี ใช้ตั๋วพิเศษ

คมนาคมเล็งเลิกโครงการรถเมล์-ไฟฟรี หลังขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือน เตรียมแจกตั๋วโดยสารพิเศษให้กับผู้มีรายได้น้อยแทน รวมทั้งกำหนดอัตราส่วนลดค่าโดยสารที่เหมาะสมว่าควรอยู่ที่ระดับใด โดยจะต้องศึกษาและนำกลับมาเสนอให้ ครม.พิจารณาก่อนที่การต่ออายุรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ครั้งที่ 12 จะครบกำหนดอายุวันที่ 30 ก.ย.2556

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณรัฐมนตรีย (ครม.) มีมติเร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง หรือโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เบื้องต้นกระทรวงคมนาคมจะจัดทำตั๋วโดยสารพิเศษ เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟ โดยจะนำมาบูรณาการเข้ากับระบบตั๋วโดยสารร่วมของกระทรวงที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ คาดว่าจะนำมาใช้ได้เต็มรูปแบบภายในปีหน้า

ล่าสุด ครม.ได้อนุมัติให้ต่ออายุรถเมล์ รถไฟฟรีออกไปอีก 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.-30ก.ย. 2556 แต่เนื่องจากระบบตั๋วฟรียังไม่ใช่ระบบที่เหมาะสม เพราะยังมีผู้มีรายได้น้อยบางส่วนไม่ได้รับประโยชน์ กระทรวงจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำตั๋วพิเศษให้เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทุกๆคน ซึ่งอาจจะครอบคลุมไปถึงนักเรียน นักศึกษา คนชรา และผู้พิการด้วย โดยในอนาคตรัฐบาลจะต้องยกเลิกโครงการต่ออายุรถเมล์ฟรี และรถไฟฟรี เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือไม่ตรงกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย” นายชัชชาติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับตั๋วโดยสารพิเศษนั้น กระทรวงจะต้องมีการหารือรายละเอียดเพื่อกำหนดระดับรายได้ ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จะสามารถใช้สิทธิ์ตั๋วโดยสาราคาพิเศษ รวมทั้งกำหนดอัตราส่วนลดค่าโดยสารที่เหมาะสมว่าควรอยู่ที่ระดับใด โดยจะต้องศึกษาและนำกลับมาเสนอให้ ครม.พิจารณาก่อนที่การต่ออายุรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ครั้งที่ 12 จะครบกำหนดอายุวันที่ 30 ก.ย.2556

 

ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code