คนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีละเฉียดแสนรายเหตุไม่กินผัก-ผลไม้

 

คนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีละเฉียดแสนรายเหตุไม่กินผัก-ผลไม้

 

พบคนไทยตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 97,900 คน ทั้งจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็ง ระบุมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวใน 5 ปี เหตุไม่ชอบกินผักผลไม้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดประชุมวิชการ มหกรรมเผยแพร่ความรู้ “สังคมไทย ไร้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้วยพระบารมีปกเกล้า” ในโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมมอบรางวัลให้ชุมชน หมู่บ้าน และสถานบริการสาธารณสุข ที่มีผลงานดีเด่นและดีเยี่ยมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเริ้อรังในระดับภาค จำนวน 20 รางวัล

นายวิทยา กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป การะทรวงสาธารณสุขจะเน้นการส่งเสริม การสร้างสุขภาพแก่ประชาชนไทยเพื่อลดการเจ็บป่าวย การเสียชีวิตอย่างจริงจังโดยเฉพาะจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาวหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ปีละกว่า 97,900 คน ร้อยละ 60 หรือจำนวน 5.8 หมื่นคน เสียชีวิตขณะอายุยังไม่ถึง 60 ปี ชี้ให้เห็นว่าคนไทยขณะนี้อายุสั้นลง โดยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวภายใน 5 ปี และยังพบอีกว่าคนไทยอีกยาสูงปีละ 4.7 หมื่นล้านเม็ด เฉลี่ยวันละ 128 ล้านเม็ด สาเหตุหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เกิดจากพฤติกรรมขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวเกิน สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กินอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่หวาน มัน เค็มมากขึ้น กินผักน้อย เป็นต้น

นายวิทยา กล่าวว่า มาตรการสร้างเสริมสุขภาพดีแก่ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจะสานต่อโครงการสนองน้อพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพปรชาชนฯย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน ให้การดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะลดความรุนแรงโรคลง เน้นหนักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมกินผักผลไม้ ลดกินอาหารหวาน มัน เค็ม กระตุ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และหลีเลี่ยงสูดควันบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งคนปกติ กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยและกลุ่มคนที่ป่วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องของการกินผักผลไม้ของคนไทยอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงมาก ผลวิจัยกรมอนามัยล่าสุดในปี 2554 พบคนไทยกินผักน้อยมากเฉลี่ยคนละ 1.8 กรัม หรือพูดง่ายๆ ไม่ถึงวันละ 2 ขีด ทั้งๆ ที่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผักผลไม้ตลอดปี ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกกำหนดให้กินผักให้ได้วันละ 4 ขีด จึงจะมีผลในการป้องกันโรคได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะรื้อฟื้น กระตุ้นให้คนไทยหันมากินน้ำพริกผักจิ้ม ซึ่งเป็นเมนูคู่ครัวไทยมาแต่อดีต และเป็นเมนูหลักของคนที่อายุยืนขณะนี้ โดยได้จัดทำหนังสือ “84 เมนูน้ำพริก…ผัก รักษ์สุขภาพ” จำนวน 1 หมื่นเล่ม เผยแพร่ประชาชนซึ่งจะมีรายการน้ำพริกมากถึง 84 เมนู ส่วนประกอบของน้ำพริกส่วนใหญ่จะมีสรรพคุณเป็นยา เช่น พริกขี้หนู จะช่วยขับลม แก้ท้องอืด ส่วนผัก ผักลวกจิ้ม จะให้เส้ใยอาหาร ช่วยการขับถ่ายเป็นปกติ ท้องไม่ผูก และในผักยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code