คนไทยอ่านหนังสือ ปีละ 8 บรรทัดจริงหรือ ?

 
คนไทยอ่านหนังสือ ปีละ 8 บรรทัดจริงหรือ ?
 
 
 
 

ที่มา : InfoGraphics Thailand ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

Shares:
QR Code :
QR Code