คนละหนึ่งบาท สร้างพลังชุมชน “ตำบลทุ่งโพธิ์”

 

“สำหรับเราแล้ว กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ และแหล่งเรียนรู้ที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับชุมชน และเครือข่ายเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความเป็นตำบลสุขภาวะอย่างแท้จริง”

คำกล่าวของนายชูชาติ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับตำบลทุ่งโพธิ์มีอยู่ 7 หมู่บ้าน พื้นที่ของทุ่งโพธิ์ด้านหนึ่งติดกับภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งโพธิ์เป็นที่ราบเชิงเขา และมีด้านที่ติดกับแม่น้ำ ที่สำคัญยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรี น้ำจากต้นน้ำปราจีนบุรีก็จะไหลลงแม่น้ำบางปะกง

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลของเรายึดอาชีพอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เทียบแล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดยส่วนมากจะปลูกมันสำปะหลัง สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาร์ลิปตัส ผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้ของเรามีหลากหลายชนิด พื้นที่ของเราปลูกได้ผลดีมาก พื้นที่หลักๆ จะปลูกไผ่ตง ไผ่ตงนอกฤดูจะเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลทุ่งโพธิ์จะปลูกไผ่ตงมากที่สุด ส่วนใหญ่จะผลิตและส่งออกเอง เป็นที่ต้องการของตลาดมาก

“ก่อนที่ตำบลของเราจะเข้าสู่เครือข่ายตำบลสุขภาวะกับ สสส. นั้น เราได้ทำโครงการมาอยู่แล้ว เรื่องเด่นๆ ก็จะเป็นเรื่องสถาบันการเงิน สวัสดิการชุมชน โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2549 ที่ตามมาก็คือโครงการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตรตำบล อปพร. จนกระทั่งมาร่วมในโครงการตำบลสุขภาวะในปี 2554 และเริ่มรวมโครงการต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ในปี 2555 โดยเราเป็นลูกข่ายของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ด้วยความที่เราทำมาก่อน และภาคประชาชนก็เข้มแข็งมาแต่เดิม ร่วมมือกันมาแต่เดิม ตรงนี้ทำให้เมื่อนำโครงการของ สสส. เข้ามาเสริมจึงทำให้ทุกอย่างลงตัว และเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ติดขัด” 

พอเข้าเป็นเครือข่ายของตำบลสุขภาวะ เราเลยมีแนวคิดในเรื่องระบบการจัดการเพิ่มขึ้นมา มีการวางแผน มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตรงนี้เป็นข้อดีที่เห็นได้หลังการเข้ามาของโครงการตำบลสุขภาวะ แล้วชุมชนได้รับประโยชน์ที่แท้จริง การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเมื่อก่อนเวลาทำอะไรชาวบ้านจัดการตนเองก็ว่าไปตามความรู้ความถนัดที่ชาวบ้านเขามี พัฒนามาสู่การทำงานเป็นระบบ มีแผนงาน จากที่จดลงในสมุด พอได้ปรับเปลี่ยนก็มีการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีการแยกหมวดหมู่ ทำกันเป็นระบบมากขึ้น

โครงการที่โดดเด่นของทุ่งโพธิ์เรา คือโครงการสวัสดิการชุมชน สถาบันการเงิน โดยเราจะรับเงินออมจากสมาชิกวันละ 1 บาท สวัสดิการที่จะได้รับคือ เมื่อคลอดบุตรจะได้รับ 1,500 บาท ถ้าเสียชีวิตก็จะมีเงินให้ สำหรับตำบลทุ่งโพธิ์ โครงการนี้ได้รับการตอบรับ ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง ชาวบ้านเขาเห็นประโยชน์ของการออม โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ผู้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุด…

ติดตามอ่านเรื่องราว “คนละ 1 บาท สร้างพลังชุมชน” ฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์ “ปันสุข”

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

Shares:
QR Code :
QR Code