คนบ้านหม้อทำบุญด้วยขยะ

ที่มา : เฟสบุ๊กสุขภาวะชุมชน


คนบ้านหม้อทำบุญด้วยขยะ thaihealth


ชาวบ้านหม้อ จ.เพชรบุรี จัดการขยะอย่างยั่งยืน


พื้นที่ที่มีความเจริญระดับ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กลับไม่เห็นขยะเกลื่อนกลาดขวางตาเลย นั่นเพราะประชาชนทุกคนต่างรู้อยู่ในสํานึกว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ ทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าต้องร่วมมือกัน เพราะทาง อบต. ไม่มีที่ทิ้งขยะ ต้องไปทิ้งที่อื่น ทําให้ต้องเสียงบประมาณ ทั้งค่ารถขยะ ค่านํ้ามัน


หลังจากเริ่มคัดแยกขยะ ชมรมผู้สูงอายุก็เริ่มต่อยอดด้วยการจัดทอดผ้าป่าขยะ โดยใช้งบประมาณของ อบต.บ้านหม้อ ปีหนึ่งจะจัดกิจกรรม 3 ครั้ง คือ วันผู้สูงอายุ วันแม่ และวันพ่อ โดยจะให้ผู้สูงอายุถือถุงขยะรีไซเคิล คนละ 1 ถุง มาทําบุญ วันทําบุญจะมีการตัดกิ่งมะขามเปรี้ยว เอาขวดมาแขวน เอาผ้าอาบนํ้าฝนมาคลุมกิ่งไว้ และให้คณะผู้สูงอายุถวายขยะแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทําพิธีให้ศีลให้พร แล้วคืนขยะให้ชมรมผู้สูงอายุ ในวันนั้นจะเชิญร้านขายขยะทั้ง 5 แห่ง มาร่วมประมูล เพื่อความเป็นธรรมจึงชั่งนํ้าหนักขยะก่อนประมูล สบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รายได้จากการขายขยะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

Shares:
QR Code :
QR Code