คนทำงานศึกษาพัฒนาระบบชีวาภิบาล

คุณสมบัติ
• มีความสนใจระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะยาว ผู้ป่วยระยะท้ายและงานชีวาภิบาล
• มีพื้นฐานการวิจัย โดยเฉพาะงานศึกษานโยบาย การศึกษาในสนาม การสัมภาษณ์
• ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
เป้าหมายการศึกษา
 • ศึกษาสถานการณ์และช่องว่างในระบบชีวาภิบาล
 • พัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบ
 • พัฒนาโมเดลแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และระยะท้าย
กรอกใบสมัครได้ที่ 
ภายในวันนี้ ถึง 17 พ.ค.67
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชุติมา โทร. 085-9211050
Shares:
QR Code :
QR Code