คนต้นแบบ”หยุดเหล้า หยอดกระปุก”

โพลส์พบ….คนค่าแรงน้อย แต่ดื่มเหล้าถึง 45.1 %

คนต้นแบบ”หยุดเหล้า หยอดกระปุก” 

          แนวโน้มการดื่มน้ำเมา(เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด)

 

          คนไทยดื่มน้ำเมา เพิ่มขึ้น 2.6 แสน ต่อปี โดยปัจจุบันมีคนไทยดื่มน้ำเมา 15.3 ล้านคน

 

          ข้อมูลกรมสรรพสามิตปี 2548 คำนวณจากภาษีพบว่า คนไทยจ่ายค่าน้ำเมาถึง 187,000 ล้านบาท(แพงกว่าค่าสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ)

 

          เอแบคโพลส์ สำรวจกลุ่มผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 17 แห่ง ซึ่งค่าแรงน้อยอยู่แล้ว แต่ 45.1% ดื่มเหล้า ต้องจ่ายค่าน้ำเมาเฉลี่ย 644 บาท/เดือน

 

          การสำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2547 พบผู้มีรายได้น้อย 2,000-5,000 บาท/เดือน มีค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.9% ของรายได้ต่อเดือน ซึ่งมากกว่าผู้มีรายได้สูง 20,001 บาท/เดือนถึง 11.1 เท่า (เอาเนื้อหนูไปแปะเนื้อช้างทำให้ช้างรวยติดอันดับโลก)

 

          น่าเป็นห่วงคือ อายุของนักดื่มหน้าใหม่ต่ำลง ๆ เรื่อย ๆ

 

          คนไทยทุกคนตระหนักดีกว่า พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคล

 

          ปี 2550 เป็นปีที่ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งควรจะเป็นปีสำคัญที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันหาวิธีทำให้ลดพระราชภาระของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงงานหนักมาตลอดพระชนม์ชีพเพื่อจัดได้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง โดยช่วยกันผลักดันแนวพระราชดำริเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ยินได้ฟังกันมาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีผลในการปฏิบัติกันมากนัก ให้มีการปฏิบัติกันอย่างจริงจัง

 

          หนึ่งในแนวทางการสนับสนุนแนวพระราชดำริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือ อยากชวนคนไทยเลิกน้ำเมา (เป็นช่วงเวลาหรือถือเอาปีมหามงคลนี้เลิกน้ำเมาตลอดชีวิตก็ยิ่งดี) และนำเงินค่าน้ำเมาหยอดกระปุก ออมไว้ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน หรือหากต้องการทำความดีเพิ่มขึ้นอาจนำเงินออมไปร่วมถวาย ให้”กองทุนพ่อหลวง 80 พรรษา ในมูลนิธิชัยพัฒนา” ผ่านธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 007-004-1903 หรือ ผ่านจุดบริการชำระเงิน(Counter service) ของ 7 Eleven ทุกสาขา เพื่อนำไปสนับสนุน ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม พลังงานตลอดจนการสาธิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีไทยที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างสมดุล

 

          ทำให้การหยุดดื่มน้ำเมาปีนี้นอกจากจะเกิดผลดีต่อตัวคุณแล้ว เงินออมของเรายังนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมหาศาล

 

          มาร่วมเป็นหนึ่งในคนต้นแบบ หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ

 

          ทุกคนสามารถเป็นต้นแบบกับใครหลาย ๆ คน ด้วยการเลิกน้ำเมาทุกชนิด และเป็นโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำดีเพื่อพ่อและสามารถจะพูดคุยกกับลูกหลานไปตลอดชีวิตว่า ได้หยุดน้ำเมาทำความดีในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา อีกทั้งจะมีการนำชื่อของผู้ที่สามารถเลิกน้ำเมาได้สำเร็จทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเลิกเหล้าเมื่อจบโครงการด้วย

 

          สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ”คนต้นแบบ หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ” ด้วยการส่งไปรษณียบัตร ระบุชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับมาที่ 70-294 ซ.นวมินทร์ 79 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุม กทม. 10240 หรือผ่านทาง www.stopdrink.com. และ Stopdrink call Center โทร.02-3791020 ที่รอทุกคนร่วมเป็นสมาชิกคนต้นแบบ ๆ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาและร่วมให้กำลังใจตลอดกระบวนการเลิกเหล้าของคุณ

 

          ไม่ควรพลาดโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่ชื่อของคุณ จะเป็นหนึ่งในรายชื่อ “คนต้นแบบ หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ” ที่จะได้รับการรวบรวมและทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจ

 

          “…ความเพียรนี้หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทำงานเท่านั้นเองหมายถึงความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วยความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทนไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทำก็ทำไป เราทนเอาไว้เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเรา ไม่ใช่อดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราทำ ต้องใช้เวลาถ้าเราอดทน หรือถ้าพูดตามธรรมดาว่า”เหนียว” ไว้ อดทนในความดี ทำให้ดีเหนียวไว้ในความดีแล้ว ภายภาคหน้าได้ผลแน่”

 

          พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2516

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update:23-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code