ข้าราชการท้องถิ่นได้สิทธิเบิกจ่ายตรง

ที่มา :  มติชน


ข้าราชการท้องถิ่นได้สิทธิเบิกจ่ายตรง thaihealth


แฟ้มภาพ


"สปสช." แจ้งแนวทางการแสดงสิทธิจ่ายตรงในการเข้ารับบริการ ประเภทผู้ป่วยนอก โดยให้ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด


นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิของข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "สปสช." แจ้งแนวทางการแสดงสิทธิจ่ายตรงในการเข้ารับบริการ ประเภทผู้ป่วยนอก โดยให้ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด โดยยกเลิกการสแกนลายนิ้วมือที่โรงพยาบาล ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป สำหรับผู้ได้รับการอนุมัติสิทธิจากนายทะเบียน และมีรายชื่อในฐานทะเบียน อปท.แล้วเท่านั้น โดยเข้ารักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ สำหรับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่แพทย์วินิจฉัย เห็นควรให้ใช้ยาพิเศษบางรายการที่มีราคาสูง จำนวน 41 รายการ กำหนดให้ผู้เข้ารับการรักษารายใหม่สำรองจ่ายไปก่อนตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง


 "สมาคมเสนอให้ สปสช.เร่งรัดเวลาในการเบิกจ่ายเงินคืนให้ผู้ป่วยที่รับสิทธิ จากเดิมไม่เกิน 45 วัน เป็นไม่เกิน 15 วัน เพื่อไม่ให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการรักษารายใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ขณะที่กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้ยาทั้ง 41 รายการ โดยไม่ให้กระทบกับผู้รักษารายเก่า เนื่องจากพบว่ายาบางรายการถูกนำมาทดลองใช้ และการรักษาแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง 8-9 หมื่นบาท จึงมีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ มีการต่อรองราคาให้ลดลงตามความเหมาะสม" นายพิพัฒน์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code