ข้อแนะนำการนอนหลับวัยเรียนวัยรุ่น

ที่มา: หนังสือข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนื่อยนิ่งและการนอนหลับสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น(6-17 ปี)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ข้อแนะนำการนอนหลับวัยเรียนวัยรุ่น thaihealth


เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นควรนอนก่อน 22.00 น. เพื่อให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) หลั่งเต็มที่ ช่วยเรื่องการเติบโต และเพิ่มความสูง เด็กในแต่ละช่วงวัยต้องการการนอนหลับที่แตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้


-เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอายุ 6-14 ปี ควรนอนหลับประมาณ 9- 11 ชั่วโมง ต่อวัน


-เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอายุ 15-17 ปี ควรนอนหลับประมาณ 8- 10 ชั่วโมง ต่อวัน


วิธีสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดี


1.กำหนดเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอนให้เป็นเวลาที่สม่ำเสมอ


2.จัดห้องนอนให้ดูผ่อนคลายและสงบ ไม่มีโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ในห้องนอน


3.ไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนหรือขนมที่มีกาเฟอีน เช่น น้ำอัดลม ลูกอมกาแฟ ช็อกโกแลต และชา


4.ไม่นอนกลางวันมากเกินไปและไม่หลับในช่วงเย็น


5.การจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะจะทำให้เด็กรู้สึกอยากเข้านอน เช่น การเปิดไฟแสงสลัวเปิดเพลงคลอเบาๆอากาศเย็นสบาย ที่นอนนุ่นๆ


6.ก่อนนอน 1 ชั่วโมง ไม่ควรมีกิจกรรมหน้าจอเพราะจะส่งผลต่อการนอนหลับเนื่องจาก แสงจากหน้าจอจะไปชะลอการง่วงให้ช้าลง

Shares:
QR Code :
QR Code