ข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากการเมา


ข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากการเมา


ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ในประเทศไทย (คำนวนจากการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป)


ข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากการเมา


การดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้บาดเจ็บ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2546


ข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากการเมา


ชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มก่อนเกิดอุบัติเหตุ


ข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากการเมา


มูลค่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ล้านบาท)


ข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากการเมา


ที่มา : วารสารข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากการเมา


Update 12-02-51


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ