ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาปกติเทียบกับเทศกาลปีใหม่ที่มา : เอกสารปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา)


Update 12-02-51


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ