ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

ที่มา : คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระภิกษุตามแนวพระพุทธศาสนา โดย สสส.


ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี thaihealth


แฟ้มภาพ


ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี มีดังนี้


  1. การจับแปรง เวลาจะแปรงฟันบน จับแปรงหงายขึ้น เวลาจะแปรงฟันล่าง จับแปรงคว่ำลง

  2. วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี


  • วางขนแปรงแนบกับของเหงือก โดยเอียงขนแปรงเป็นมุม 45 องศา กับตัวฟัน
  • ขยับแปรงไป-มาเล็กน้อย
  • หมุนข้อมือปัดขนแปรงจากเหงือก ผ่านตัวฟันโดยตลอด
  • ถ้าเป็นฟันบน ปัดลงล่าง ฟันล่างปัดขึ้นบน
  • แปรงให้ทั่วทุกที่ ทั้งด้านนอก ด้านในของฟันบนและฟันล่างให้สะอาด
  • ส่วนด้านบดเคี้ยวถูไปมาตามแนวฟันทั้งซ้าย-ขวา จนสะอาด แต่ละครั้งควรใช้เวลาแปรงฟันประมาณ 2-3 นาที

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ